Indre Barn proces


Føler du dig i visse henseender fastlåst, ufri og indespærret i dit liv?

At gå i terapi kan gøre os klogere på noget. Det kan give os indsigt i- og forståelse for, hvorfor vi reagerer som vi gør.
At reagere betyder at gentage en handling; et mønster.

”..Indsigt gør det simpelthen ikke alene. Går jeg til min bilmekaniker er jeg heller ikke tilfreds med indsigt i, hvorfor den ikke virker. Den skal laves!” udtaler Atle Hedvard der står bag Indre Barn processen.

”Jeg har oplevet gennem livet, ting der generede, gamle følelsesstrukturer der forfulgte mig, styrede mit liv og gjorde at jeg handlede ufrivilligt.
Op gennem 20’erne gik jeg i en del terapi. Det var ganske enkelt nødvendigt med det liv, jeg havde haft.
Jeg fik meget indsigt og blev meget klog på mig selv efterhånden. Stor indsigt i mine problematikker.
Det ændrede bare ikke noget.”

Denne form for indre barn arbejde begynder at ændre noget i dine bevidste som ubevidste mønstre. - Det hjælper ikke at blive klogere, hvis ikke det ændrer noget. Vi skal ned og lave forandring på det ubevidste plan.

Indre barn-problematikker er de steder inden i os, der råber på at blive hørt. De steder hvor vi gik i stå da vi var små. Hvor vi ikke blev set, hørt, følt eller taget vare på. Det er her gamle tillidsbrud dukker op, samt adopterede adfærdsmønstre fra tidlige voksenrelationer, der ofte gør, at du behandler dig selv på samme måde som du blev behandlet som barn.

Kunsten er, at få fat i de steder hvor vi gik i stå, få det med ind i voksenlivet og få det udviklet.

For at kunne det, må du lære at adskille den du var engang, fra den du er i dag, så du bliver i stand til at handle anderledes.

Hvis du (vi) ikke er bevidste om, hvad vores indre barn har brug for, projiceres det ud i omgivelserne.

Hvis du i stedet lærer at dele og sortere i de to ting, giver det dig mulighed for at ændre på dit liv og dine automatiske, adopterede handlemønstre i bestemte situationer/ overfor bestemte mennesker i dit liv.

Du begynder at kunne sortere i dine følelser – fra at være blandet sammen med følelser fra du var barn, med følelser fra dit voksenliv. - Det svarer til at skille mælk og rødvin ad, der tilsammen udgør en afskyelig masse. Når de to ting er blandet sammen, er du fanget i et miskmask, som du ikke føler at have kontrol over.
Sammenblandingen (mellem barn og voksen) forvirrer forståelsen af dine livsomstændigheder.

Ved at dit underbevidste cirkuleres tilbage til dit vågne bevidste, skabes der bevægelse i dine indre (stivnede) tilstande og blokeringer; mentale som fysiske, og balance får herved mulighed for at blive genoprettet.*

Metodens formål er, at bevidstgøre dig og gøre dig i stand til at tage vare på dine egne indre såringer – de umodne dele/mønstre i dig, hvor følelser griber dig ufrivilligt på det emotionelle niveau og gentager sig per automatik, så de ikke længere styrer dig.

Du får mulighed for, at komme til at føle dig som et mere helt menneske, igennem udviklingen af dit indre barn.

Fri til at handle fra dit voksne, ubundne jeg.

Oplev større tillid til dit liv – en voksende tryghed, hvorfra du kan udfolde hele dig.


*Følelsesmæssige blokeringer kan skabe fysiske ubalancer. Mere end 30 års epigenetisk forskning nu har bevist, at selv om vore cellers DNA – og arvemateriale er os givet fra fødslen, er selve aktiveringen eller deaktiveringen af vores arvemateriale underlagt epigenetiske mekanismer. Man har således dokumentation for at næringsstoffer, toksiske belastninger fra miljøet eller psykologiske stresstilstande igangsætter kemiske reaktioner i vores krop, som permanent ændrer den måde vores gener fungerer på.

Traumer, stress og følelsesmæssige overgreb griber direkte ind i måden vores gener regulerer vores celler på. Flere undersøgelser viser, at psykologiske- og sociale vanskeligheder øger risikoen for, at immunforsvaret forstyrres. Konsekvensen kan enten være udvikling af allergi, overfølsomhed eller udvikling af autoimmune sygdomme så som f.eks. gigt.