"Den der har behovet, har ansvaret" 

At turde mærke
At mærke dit indre; dine behov & længsler og, at have god kontakt med dig selv og dit inderste. At tage små, kontinuerlige skridt i retning mod, at komme tættere på, at komme hjem i dig selv; at indfri dig selv og leve i integritet, udtryksfuldhed og glæde, må være den modigste og mest meningsfulde rejse du kan påbegynde. (Det var det for mig, skal jeg fortælle.)

Rigtigt mange mennesker lever meget i hovedet eller i den umiddelbare ydre virkelighed og forsøger at følge med i hverdagen som i et ”hamsterhjul”.

De får ofte ikke lagt plads ind til, at mærke sig selv; komme ned i kroppen og lade op - eller givet sig selv et frirum til blot at være, nyde og sanse, istedet for at "gøre".

Igennem sanserne og nydelse kan vi opleve berigelse og at føle os I LIVE, væk fra hverdagens ’autopilot-tilstand’. Vi kan opleve glæde og MÆRKE at vi lever - ikke blot overlever.

Når vi får et frirum; en pause og giver slip på at gøre og i stedet ”læner os tilbage” for bare at være, kan vi opleve følelsen af, at ”komme hjem”. Mærke vores essens; sjælen om du vil; kernen af den du er bag forstyrrende tanker, tvivl og travlhed. Dette kan dog for nogle kræve træning – at give slip for en stund og give krop og sind lov til blot at ”stå stand by”. Specielt hvis denne gøren har været en flugt fra netop at mærke og rumme sig selv.

De fleste oplever en spontan glæde i mødet med sig selv. Indre fred. - Der kan også opstå mod og lyst til, at tage fat på noget du måske havde givet op på, eller var gået i stå med!

"Bivirkningerne" kan være:

- Indre ro

- Kontakt med dig selv

- Vitalitet

- Ægte og dybfølt glæde i hverdagen

- Tro på- og tillid til dig selv   

- Lyst til at mærke og processe følelser, uden at REagere på dem. (Gentage mønstre)

- Motivation til at handle på dine behov imod et liv i større integritet og tilfredsstillelse

Smerten blev mit vækkeur; min motivation og ledesnor
Ovenstående begreber har været en tilbagevendende mangelvare i mit eget liv i en hel del år. Jeg var undervejs på en rejse hen imod bevidstgørelsen af, at jeg selv var årsagen, når disse tilstande og følelser ikke indfandt sig - hvilket ikke har været lige nemt, da der inde i mig også gemte sig store mængder skyld; følelsen af, at det jeg gjorde ikke var tilstrækkeligt, og skam; følelsen af, at jeg ikke var god nok og elskværdig nok, som den jeg var.

Før jeg blev bevidst om det, handlede jeg ud fra følelse og spontanitet - mere ubevidst. 

Bl.a midt i min 2-årige HF som 19-årig, som jeg undervejs havde mistet meningen med, hvad jeg skulle bruge til. Ideen om at læse til sygeplejerske gav ikke længere så meget mening for mig - specielt ikke, da jeg ikke havde nogle tætte relationer på mit studiehold, men var blevet udelukket af en venindetrekant, uden at forstå hvorfor. - Svært at agere i og sorgfyldt.   
- Ensomhed og manglende følelse af mening med at fortsætte studiet, bragte mig til studievejlederen. Her skiftede jeg spor og startede på anatomi og fysiologi, samt patalogi (sygdomslære) - indledningen til min zoneterapiuddannelse, som har dannet fundament, til det sted jeg er i dag.

I flere år var zoneterapien og eksperimenter i hvordan kosten (og kosttilskud + naturmedicin) påvirker vores krop og psyke, min store passion.

Fra jeg var ganske ung, var kimen lagt til længslen efter at finde ud af, hvad der skal til for, at mennesker har det godt og føler livskvalitet. Et begær efter at vide, hvordan krop, sjæl, psyke og overbevisninger gensidigt påvirker hinanden og hvordan vi kan skabe eller genoprette balance, hvis vi er kommet væk fra den. - Dette ud fra et holistisk syn på, at det der sker i vores liv; vores udfordringer er indpakkede gaver med udviklingspotentiale og muligheder for opvågning / bevidstgørelse - ikke fra et syn af offergørelse, der fratager os muligheden for at handle og lave om på vores ydre, som indre virkeligheder.

En ny retning – vejen imod mit sjælskald
Paradoksalt nok startede mit virke sin drejning efter, at jeg fik idéen om, at supplere min uddannelse med en statslig uddannelse, for at opnå anerkendelse og derved lettere kunne stå frem, med det jeg brændte for. Jeg ønskede desuden, at skabe bro imellem det etablerede sundhedssystem og dens holistiske alternativer og forestillede mig, at det ville være nemmere, hvis jeg havde en statslig uddannelse i ryggen.

- Jeg følte, i de første ti år jeg praktiserede zoneterapi et behov for, at præsentere zoneterapien fra sin videnskabeligt forklarede vinkel og - ubevidst - at opnå anerkendelse fra skeptikere.   
Min længsel efter anerkendelse rakte længere tilbage, end jeg overhovedet havde forestillet mig - men på daværende tidspunkt var jeg ikke nok bevidst om, at det var min længsel efter anerkendelse, der drev mig mest ud i statslige uddannelser, i ønsket om at skabe bro.

Undervejs i min uddannelse til pædagog, hvor jeg var ved at gå ned med stress indså jeg dog, at mit udgangspunkt havde været skævt og, at jeg måtte give slip! Uddannelsen bragte mig ikke nærmere en oprigtig indre glæde og tilfredsstillelse – det gav ikke mening for mig at bruge min viljestyrke til at tage den til ende, på baggrund af mit ego. (EGO = Edging God Out. Citat: Wayne Dyer)  

Min sjæls udgangspunkt fandt jeg derimod først frem til i 2014 & 2015 under en tid, hvor jeg gik hjemme og tingene udviklede sig spontant uden intentionen om det. Jeg havde udviklet fodhealingsmassagen – og under en kombination af denne og tantramassager fik jeg nogle syn, og begyndte at åbne mere og mere op for min åndelighed igen og stå ved den.

Efter disse oplevelser gik det op for mig, at det altid er i det spirituelle jeg har fundet meget glæde, inspiration og opløftning og hvor jeg har følt mig ”hjemme”. - Jeg måtte smilende konstatere overfor mig selv, at dette var og er min vej og, at den ville jeg fra nu af, holde åben og stå ved i mit virke. 


- Min største mission er at hjælpe dig der ønsker det, på vej mod den samme følelse af, at nå ”hjem” i dig selv.    

- At motivere dig til at stå op for dig selv og dele min erfaring i, hvordan du kan skabe mere balance, glæde og livsgejst i dit liv, via mere integritet og en dybere og bedre kontakt med dig selv.

Desuden ønsker jeg, at være et eksempel på, at med sårbarhed, åbenhed og ærlighed når vi længst her i livet.

Hjertelig velkommen på min side og hos Soul Connection. <3
Methe Cecillie Hansen, maj 2016.

Har du spørgsmål eller andet, så kontakt mig endelig. Tryk her.